Danh sách trường học

London School of English

Quốc gia: United Kingdom
Thành phố / Bang: London
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 15 Holland Park Gardens, London W14 8DZ
London
Email: enquiries@londonschool.com
Điện thoại: 44 20 7605 4123
Website: www.londonschool.com

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1912, trường London School of English có kinh nghiệm giảng dạy trên 100 năm và vẫn giữ nguyên những giá trị như ngày đầu thành lập - cung cấp hệ thống giáo dục ngoại ngữ với chất lượng giảng dạy tốt và cho học sinh một trải nghiệm đáng nhớ. Trong hơn 100 năm qua, trường đề ra một nhiệm vụ rõ ràng là để giúp mọi người giao tiếp thành công dù họ đến từ bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào.
 

The London School Group cung cấp các giải pháp đào tạo doanh nghiệp riêng biệt tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, liên văn hóa và toàn cầu cho các tổ chức quốc tế.
 

Kinh nghiệm sâu rộng và cách tiếp cận tư vấn của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện các chương trình đào tạo và giải pháp phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn. Cùng nhau chúng tôi thiết lập các mục tiêu rõ ràng và đo lường tiến độ và kết quả để đảm bảo lợi tức đầu tư tốt nhất của bạn.
 

Với chuyên môn về đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp và chuyên ngành, học trực tuyến, kỹ năng giao tiếp và văn hóa và đào tạo lãnh đạo toàn cầu, chúng tôi có thể là nhà cung cấp một cửa cho nhiều nhu cầu đào tạo khác nhau.
 

Các chương trình và giải pháp của chúng tôi có thể được phân phối linh hoạt - cho dù bạn đang tìm kiếm trực tiếp hoặc đào tạo ảo, chúng tôi có thể cung cấp trong công ty, trên các trung tâm đào tạo của chúng tôi, trên toàn thế giới và trực tuyến.
 

Chuyên ngành & phòng ban

Dự toán học phí

Chương trìnhHọc phí (£GBP)
Courses for Experienced Professionals 30+
Business & Professional English 30+ (full day)1125
Business & Professional English 30+ (half day)720
Business & Professional English 30+ Combination1920
Business & Professional English 30+ Combination1520
English for Specific Purposes11920 (with BP30+) 1675 (with GE30+)
Intercultural Competence Combination2595
Global Leadership Combination2595
English for Human Resources1250
Legal English1250
Courses for Professionals aged 20-30
Business English 20-305252
Cambridge English: BEC Vantage1050 (2 weeks)
Legal English 20-301725 (3 weeks)2
TOLES (Test of Legal English Skills)5752
Individual Training
Individual Tuition80 per hour
Skype Training60 per hour
Voice Training & Accent Modification95 per hour
General and Academic English, Exam Courses
Intensive General English 
Intensive General English Combination1560
General English 30+ (22 hrs)650
General English 30+ Combination1675
Cambridge English: First Certificate3520 (8 wks)
Cambridge English: Advanced Certificate1760 (4 wks) 3520 (8 wks)
IELTS1760 (4 wks) 3520 (8 wks)
English for University1760 (4 wks)
Academic Year (IGE+EFU+IELTS)