Danh sách trường học

NATIONAL UNIVERSITY

Quốc gia: United States
Thành phố / Bang: California
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 11255 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037
California
Email: advisor@nu.edu
Điện thoại: (855) 355-6288
Website: https://www.nu.edu

Giới thiệu

Đại học Quốc gia (NU) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận của giáo dục đại học ở California. Được thành lập vào năm 1971, Đại học Quốc gia có trụ sở tại La Jolla, California, Hoa Kỳ. Đại học Quốc gia cung cấp các chương trình cấp bằng đại học tại các cơ sở ở khắp tiểu bang California, một khuôn viên ở Nevada và trực tuyến.

Đại học Quốc gia được tổ chức thành bốn trường chuyên nghiệp và hai trường cao đẳng: The College of Letters and Sciences; The Sanford College of Education; the School of Business and Management; the School of Engineering and Computing; the School of Health and Human Services; and the School of Professional Studies. Các chương trình học trực tuyến của Đại học Quốc gia tương tác với các video trực tuyến, các cuộc thảo luận thời gian thực, tài liệu học tập đa phương tiện và các lớp học trực tuyến.

Các chương trình tại Đại học Quốc gia tập trung (thường là 4 tuần) và được thiết kế chủ yếu cho người học. Các lớp học trong khuôn viên chủ yếu được lên lịch vào các ngày trong tuần với một ngày thứ Bảy thường xuyên.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Department of Health Sciences Programs

Marketing and Management Programs

Department of Community Health Programs

Finance and Economics Programs

Journalism, Film and Entertainment Arts Programs

Leadership and Human Resource Management Programs

Department of Professional Studies Programs

Educational Administration and School Counseling /Psychology Programs

Social Sciences Programs

Accounting Programs

Mathematics and Natural Sciences Programs

Department of Teacher Education Programs

Department of Psychology Programs

Department of Special Education Programs

Arts and Humanities Programs

Computer Science and Information Systems Programs

English Language Programs

Engineering Programs

 

Department of Nursing Programs

Dự toán học phí

Chương trìnhHọc phí (USD)

Bachelor Program

$1,665/ 4.5 quarter unit course

Master Program

$1,935/ 4.5 quarter unit course

English Language Program

$500 - $3,000 (1 khóa)


Yêu cầu: Bank statement số dư $30,000