Danh sách trường học

North Central Texas Academy

Quốc gia: Mỹ
Thành phố / Bang: Granbury, Texas
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 3 3846 N Hwy 144, Granbury, TX
Texas
Email: info@northcentraltexasacademy.org
Điện thoại: 245 897 4822
Website: www.northcentraltexasacademy.org

Giới thiệu

Học viện North Central Texas là trường nội trú, bán trú và quốc tế cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Thành lập vào năm 1975 và nằm khuôn viên rộng 500 acre. Học viện cung cấp chương trình học dựa trên Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) and the College Readiness Standards. Sỹ số lớp học từ 8-12. Trường có chương trình Honor và Pre-AP cho học sinh từ lớp 9-12. Trường có gần 200 học sinh đến từ các quốc gia: United States, China, Taiwan, Korea, Vietnam,Mexico, Serbia, Ethiopia, Nigeria, Congo, France, Romania, Czech Republic,Ecuador, and Brazil.

Chuyên ngành & phòng ban

Dự toán học phí

Học phí nội trú: $49,000/ năm

*chưa bao gồm đồng phục và chi phí cá nhân