Danh sách trường học

NORTHERN STATE UNIVERSITY

Quốc gia: United States
Thành phố / Bang: South Dakota
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 1200 s. Jay st., Aberdeen, S.D. 57401
South Dakota
Email: info@northern.edu
Điện thoại: 800-678-5330
Website: https://www.northern.edu/

Giới thiệu

Northern State University (NSU) là một trường đại học công lập bốn năm nằm ở Aberdeen, South Dakota, Hoa Kỳ. NSU được điều hành bởi Hội đồng quản trị Nam Dakota và cung cấp 38 chuyên ngành và 42 trẻ vị thành niên, cũng như sáu liên kết, tám chuyên nghiệp trước và chín bằng sau đại học.

Khuôn viên của Northern State chiếm 72 mẫu (29 ha) ở phía nam của Aberdeen. Các tòa nhà lâu đời nhất trong khuôn viên trường được xây dựng trên nền xanh, và khuôn viên trường đã mở rộng ra ngoài từ đó. Các tòa nhà nơi phần lớn các lớp học gặp nhau là H.P. Tòa nhà Gerber, nơi có các văn phòng và phòng học cho Trường Giáo dục, Trung tâm Mỹ thuật Johnson, là nơi có phòng nghệ thuật và cũng có nhiều tầng lớp, và tòa nhà Mewaldt Jensen, có 16 phòng học, 13 phòng thí nghiệm, và 60 văn phòng có các phòng toán, khoa học và kinh doanh.

Khuôn viên trường có sáu ký túc xá: Briscoe Hall, Jerde Hall, Kramer Hall, Wolves Memorial Hall, McArthur-Welsh Hall và Steele Hall. Tất cả các ký túc xá đều đồng hành, với Jerde Hall là lớn nhất với 375 học sinh. Tất cả các phòng ngủ tập thể đều được tạo thành từ các phòng đơn hoặc phòng đôi, ngoại trừ các phòng Steele và Kramer, bao gồm các suite với phòng tắm và phòng khách.

Chuyên ngành & phòng ban

College Of Arts And SciencesSchool of Fine ArtsSchool of EducationSchool of Business

Science and Mathematics

Art

Science and Mathematics

Accounting

College of Arts and Sciences

Music

Psychology and Counseling

Art

History and Social Sciences

Graduate Studies

Teacher Education

Banking and Financial Services

 

Theatre

History and Social Sciences

Science and Mathematics

 

 

Health and Physical Education

School of Business

 

 

Music

Economics and Finance

 

 

Graduate Studies

Management and Marketing

 

 

 

Management Information Systems

Dự toán học phí

Chương trìnhHọc phí (USD)

Undergraduate Programs

$343

Graduate Programs

$597