Danh sách trường học

Queen's University

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Kingston
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 University Avenue Kingston, Ontario Canada K7L 3N6
Ontario
Email: transcpt@queensu.ca
Điện thoại: 613-533-2040
Website: https://www.queensu.ca/

Giới thiệu

Trường Queen's University in Kingston (thường được gọi là Queen's University  Đại học Queen hoặc Queen's) là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Kingston, Ontario, Canada, chỉ cách Toronto, Montreal và Ottawa vài giờ. Đây là một trong những học viện cấp bằng lâu đời nhất của Canada, và đã ảnh hưởng đến giáo dục đại học Canada từ năm 1841 khi được thành lập bởi Hiến chương Hoàng gia Victoria.

Các chương trình bậc đại học toàn thời gian chiếm phần lớn đăng kí tuyển sinh của trường, gần 16.339 sinh viên đại học toàn thời gian. Trong bốn năm ở bậc đại học , trường sẽ đảm bảo các sinh viên sẽ được rèn luyện và tham gia nhiều loại hoạt động khác nhau:

  • 60% sinh viên đã tham gia vào dịch vụ cộng đồng hoặc hoạt động tình nguyện
  • 50% đã dạy kèm cho các sinh viên khác trong trường và trong cộng đồng Kingston
  • 38% đã hoàn thành thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế, vừa học vừa làm hoặc phân công lâm sàng xung quanh thành phố.
  • 33% đã tham gia vào các nghiên cứu phân phối cộng đồng.

Đại học Queen liên tục được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada. Trường đại học đã nhận được công nhận trong lĩnh vực kinh doanh trong vài năm qua. Queen's cũng được xếp vào một số bảng xếp hạng đánh giá triển vọng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

# Quên’s đứng thứ 74 trên thế giới và thứ năm ở Canada trong một cuộc khảo sát về việc làm được New York Times công bố vào tháng 10 năm 2011.

# Queen’s xếp hạng 101 trên 125 ở toàn thế giới và xếp thứ 6 trên 7 ở Canada trong bảng xếp hạng năm 2018 của Times Higher Education trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

# Xếp hạng 201/300 trường Đại học trên thế giới và 10/12 ở Canada theo  Academic Ranking of World Universities (ARWU) năm 2018

Chuyên ngành & phòng ban

  

Business

Life and Physical Sciences

Accounting  (Graduate Diploma)

Aging and Health             

(Graduate Diploma, Master's, Doctoral)

Business / Management              

(Master's, Doctoral, Graduate Diploma, Certificate)

Anatomical Sciences       (Master's)

Business Administration (MBA) (Master's)

Art Conservation              (Master's)

Business and Law combined

(Master's, Graduate Diploma, Juris Doctor)

Astronomy and Astrophysics     

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Commerce (Bachelor's)

Biochemistry      (Bachelor's)

Commerce and Law combined

(Bachelor's, Juris Doctor)

Biology (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Entrepreneurship and Innovation (Master's)

Biology and Mathematics (Bachelor's)

Executive MBA (Master's)

Biology and Psychology (Bachelor's)

Finance                (Master's)

Biomedical and Molecular Sciences (Master's, Doctoral)

Healthcare Quality           (Master's)

Biomedical Computing   (Bachelor's)

International Business   (Master's)

Biomedical Engineering (Master's, Doctoral)

Management Analytics (Master's)

Biostatistics        (Master's)

Management in Artificial Intelligence (Master's)

Biotechnology   (Bachelor's, Bachelor's + Diploma)

Computing

Cancer Research              (Master's, Doctoral)

Biomedical Computing   (Bachelor's)

Chemistry           (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Cognitive Science             (Bachelor's)

Engineering Chemistry (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Computer Engineering 

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Engineering Physics (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Computer Science          

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Environmental Biology (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Computing and Mathematics (Bachelor's)

Environmental Chemistry (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Computing and the Creative Arts (Bachelor's)

Environmental Geography (Earth Systems Sciences)            

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Software Design (Bachelor's)

Environmental Geology                (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Creative Arts

Environmental Life Sciences  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Computing and the Creative Arts (Bachelor's)

Environmental Studies  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Drama   (Bachelor's)

Environmental Toxicology (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Film and Media (Bachelor's)

Epidemiology     (Master's, Doctoral)

Fine Art                (Bachelor's)

Geological Engineering  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Music    (Bachelor's, Bachelor's + Diploma)

Geological Sciences (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Music Theatre   (Bachelor's)

Health Sciences                (Bachelor's)

Stage and Screen Studies (Bachelor's)

Health Studies   (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Education

Healthcare Quality           (Master's)

Concurrent Education    (Bachelor's)

Kinesiology         (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Education

(Bachelor's, Master's, Doctoral, Graduate Diploma)

Liberal Studies   (Bachelor's)

Professional Inquiry        (Graduate Diploma)

Life Sciences      (Bachelor's)

Engineering and Apllied Science

Mathematical Physics   

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Applied Sustainability     (Master's)

Mathematics and Engineering

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Biomedical Engineering (Master's, Doctora)

Mathematics and Statistics

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Chemical Engineering     (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Neuroscience Studies    (Master's, Doctoral)

Civil Engineering (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Nursing               

(Bachelor's, Master's, Graduate Diploma, Doctoral)

Computer Engineering  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Occupational Therapy    (Master's)

Earth and Energy Resources Leadership                (Master's)

Pathology and Molecul

Mining Engineering Technology

(Bachelor's)

Medicine

Social Performance Management in the Extractive Industries

                (Graduate Diploma)

Anatomic Pathology (Postgraduate Medical)

Humanarities

Anesthesiology (Postgraduate Medical

Academic Writing (Certificate)

Biomedical and Molecular Sciences (Master's, Doctoral)

Aging and Health

 (Graduate Diploma, Master's, Doctoral)

Biostatistics        (Master's)

Art History (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Cardiology           (Postgraduate Medical)

Classical Studies (Bachelor's, Master's)

Combined Medicine / Research                (Doctor of Medicine, Master's, Doctoral)

Drama   (Bachelor's)

Critical Care        (Postgraduate Medical)

English Language and Literature

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Diagnostic Radiology       (Postgraduate Medical)

Film and Media (Bachelor's)

Emergency Medicine     (Postgraduate Medical)

German Studies              

Family Medicine               (Postgraduate Medical)

Greek  

Family Medicine: Anesthesia      (Postgraduate Medical)

Hebrew Language and Literature             

Family Medicine: Care of the Elderly                (Postgraduate Medical)

Hispanic Studies              

Family Medicine: Emergency Medicine                (Postgraduate Medical)

History  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Family Medicine: Global Health (Postgraduate Medical)

Indigenous Studies        

Family Medicine: Indigenous Health                (Postgraduate Medical)

Jewish Studies 

Family Medicine: Intellectual and Developmental Disabilities          

(Postgraduate Medical)

Languages, Literatures and Cultures (Bachelor's)

Family Medicine: Rural Skills (Postgraduate Medical)

Latin     

Family Medicine: Women's Health (Postgraduate Medical)

Liberal Studies   (Bachelor's)

Gastroenterology (Postgraduate Medical)

Linguistics           

General Internal Medicine (Postgraduate Medical)

Philosophy (Bachelor's, Master's, Doctoral)

General Surgery               (Postgraduate Medical)

Political and Legal Thought           (Master's)

Hematology       (Postgraduate Medical)

Religious Studies              (Bachelor's, Master's)

Internal Medicine (Core Program)                (Postgraduate Medical)

Spanish and Latin American Studies        

Medical Oncology            (Postgraduate Medical)

World Language Studies

Medicine             (Doctor of Medicine, Master's, Doctoral)

Languages

Nephrology        (Postgraduate Medical)

Anishinaabemowin        

Neurology           (Postgraduate Medical)

Arabic  

Obstetrics and Gynaecology (Postgraduate Medical)

Chinese               

Ophthalmology (Postgraduate Medical)

Classical Studies (Bachelor's, Master's)

Orthopaedic Surgery      (Postgraduate Medical)

English Language and Literature

 (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Palliative Care Medicine                (Postgraduate Medical)

French Studies 

(Bachelor's, Master's, Doctoral)

Pediatrics            (Postgraduate Medical)

German              

Physical Medicine and Rehabilitation     

(Postgraduate Medical)

German Studies              

Psychiatry           (Postgraduate Medical)

Greek  

Public Health and Preventive Medicine                (Postgraduate Medical)

Hebrew               

Radiation Oncology         (Postgraduate Medical)

Hebrew Language and Literature             

Respirology        (Postgraduate Medical)

Hispanic Studies              

Rheumatology  (Postgraduate Medical)

Indigenous Studies        

Urology                (Postgraduate Medical)

Inuktitut             

Social Sciences

Italian   

Aging and Health (Graduate Diploma, Master's, Doctoral)

Japanese            

Cultural Studies                (Master's, Doctoral)

Languages, Literatures and Cultures (Bachelor's)

Economics (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Latin     

Economics and Law combined    (Master's, Juris Doctor)

Linguistics           

Employment Relations  (Certificate)

Mohawk             

Environmental Studies  (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Portuguese       

Gender Studies                (Bachelor's, Master's)

Spanish               

Geographic Information Science (Certificate)

Spanish and Latin American Studies        

Geography (9Bachelor's, Master's, Doctoral)

World Language Studies

Global Development Studies      (Bachelor's, Master's)

Law

Health Studies   (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Business and Law combined      

(Master's, Graduate Diploma, Juris Doctor)

Industrial Relations         (Master's)

Commerce and Law combined (Bachelor's, Juris Doctor)

Industrial Relations and Law combined (Master's, Juris Doctor)

Economics and Law combined (Master's, Juris Doctor)

International Studies (Certificate)

Healthcare Quality           (Master's)

Kinesiology (Bachelor's, Master's, Doctoral)

Industrial Relations and Law combined 

(Master's, Juris Doctor)

Liberal Studies   (Bachelor's)

Law (Juris Doctor, Master's, Doctoral, Certificate)

Media Studies   (Certificate)

Political and Legal Thought           (Master's)

Political and Legal Thought (Master's)

Public Administration and Law combined             

(Master's, Juris Doctor)

Political Studies (Bachelor's, Master's, Doctoral)

 

Psychology         (Bachelor's, Master's, Doctoral)

 

Public Administration     (Master's)

 

Public Administration and Law combined             

(Master's, Juris Doctor)

 

Public Health      (Master's)

 

Risk Policy and Regulation (Graduate Diploma)

 

Sexual and Gender Diversity (Certificate)

 

Sociology             (Bachelor's, Master's, Doctoral)

 

Urban and Regional Planning (Master's)

Dự toán học phí

 

HỌC PHÍ 

Engineering & Applied Science

$ 20,072.44 - $ 21,837.97

Mining Engineering Technology (BTECH and CMT)

$ 13,665.49

Arts and Science/all ASC Certificates (Note 6)

$ 17,661.95 - $ 20,856.95

Commerce

$ 19,726.85 - $ 22,895.62

Certificate in Business (per unit)

$10/3 units

Education (Concurrent & Consecutive)

·         Consecutive & Concurrent (Final Year)

·         Concurrent (Education Courses)

$10/3 units

Law

$ 24,799.87 - $ 27,709.24

Certificate in Law

$10/3 units

Medicine

$ 41,050.00

Nursing

$ 17,661.95 - $ 20,856.95

Health Sciences

$ 16,024.70 - $ 16,937.45