Danh sách trường học

SPROTT SHAW COLLEGE

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 340 Victoria St #301, Kamloops, BC V2C 2A5, Canada
British Columbia
Email: seasia@sprottshaw.com
Điện thoại: 604-689-4328
Website: https://sprottshaw.com/

Giới thiệu

Robert James Sprott và William Henry Shaw là hai người đồng sáng lập Sprott Shaw College với tầm nhìn xa. Họ muốn tạo ra một ngôi trường cung cấp các chương trình phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện tại và cộng đồng rộng lớn hơn; các chương trình cung cấp cho sinh viên các kỹ năng liên quan và công việc có ý nghĩa trong các ngành tăng trưởng cao. Và hơn 100 năm sau, trường cao đẳng Sprott Shaw vẫn giữ nguyên được giá trị ban đầu như những ngày đầu thành lập.

Sprott Shaw là một sự lựa chọn khác ngoài những gì đã được trang bị sẵn của các lĩnh vực trong hệ thống giáo dục tư nhân và công đồng. Chúng tôi cung cấp một nền giáo dục được công nhận, được tôn trọng và đào tạo được phân phối theo cách hiện đại và gắn liền với nhu cầu của xã hội.

Sprott Shaw có 16 campus trên khắp bang British Columbia. Tất cả các trường của chúng tôi được công nhận bởi Tổ chức đào tạo tư nhân (PTIB), chi nhánh của Bộ Giáo dục nâng cao, Kỹ năng và Đào tạo và có chỉ định đảm bảo chất lượng giáo dục (EQA), chỉ được cung cấp cho các tổ chức công và tư đã đạt được hoặc vượt quá các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng do tỉnh bang BC ban hành.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Addictions Worker Program

Health Unit Clerk Program

Business Administration – Payroll Accelerated Program

Hospitality Management 1 Program with Co-op

Business Administration – Payroll Program

Hospitality Management 2 Program with Co-op

Business Administration – Payroll with Practicum Program

Hospitality Management 2 with Practicum

Business Administration Bookkeeping Program

Hospitality Management 1 with Practicum

Business Administration Bookkeeping Program with Practicum

Industrial Design

Business Administration Management Program

Interior Design

Business Administration Management with Co-op Program

International Trade and Business Management Program

Business Administration Management with Practicum Program

International Trade and Business Management Program with Practicum

Business Administration Principles Accelerated Program

International Trade Program

Business Administration Principles Program

International Trade Program with Practicum

Business Administration Principles Program with Co-op

Interprovincial Electrical Refresher

Business Administration Principles with Practicum Program

Legal Administrator Accelerated Program

Business Administration Sales & Digital Marketing Accelerated Program

Legal Administrator Program

Business Administration Sales & Digital Marketing Program

Legal Administrator with Practicum Program

Business Administration Sales & Digital Marketing Program with Co-op

Math for Trades

Business Administration Sales & Digital Marketing with Practicum

Medical English Program

Business Communication Management & Hospitality Program with Co-op

Medical Office Administrator Accelerated Program

Business Communication Management Program

Medical Office Administrator Health Unit Clerk Program

Business Fundamentals Program

Medical Office Administrator Health Unit Clerk with Practicum

Business Fundamentals Program with Practicum

 

 

Montessori Early Childhood Teacher Education

Early Childhood Education (Diploma) Program

Paralegal Program

Early Childhood Education – Montessori

Pharmacy Assistant Program

Early Childhood Education Assistant Program

Pharmacy Assistant Program with Practicum

Early Childhood Education Basic Program

Post Graduate Certificate in Nursing Administration & Practice

Early Childhood Education Children with Exceptionalities Program

Post Graduate Certificate in Nursing Administration & Practice w Practicum

Early Childhood Education Infant Toddler Program

Post Graduate Certificate in Nursing Administration & Practice with Coop

Early Childhood Education Post-Basic Diploma Program

Post Graduate Diploma – Global Business Management

ECE Post-Basic Children with Exceptionalities Program

 

Post Graduate Diploma – Global Business Management with Co-op

 

ECE Post-Basic Infant & Toddler Program

 

Practical Nursing Access Program

 

Electrical Foundations Program

 

Practical Nursing Program

 

Executive Legal Administrator Program

 

Sales & Digital Marketing

 

Executive Legal Administrator with Practicum

 

Special Education Teaching Assistant Program

 

Executive Medical Office Administrator Program

 

Sustainable Architectural Technologist

 

Executive Medical Office Administrator Program with Practicum

 

Dự toán học phí

Chương trình

Học phí ($CAD)

Diploma programs

$10,360 - $25,000

Postgraduate programs

$15,000 – $17,000