Danh sách trường học

The Hotel School (THS)

Quốc gia: Australia
Thành phố / Bang: Sydney
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 60 Phillip St, Sydney NSW 2000, Australia
New South Wales
Email: hotelschool@scu.edu.au
Điện thoại: 61 2 8249 3200
Website: hotelschool.scu.edu.au

Giới thiệu

Trường khách sạn Đại học hàng đầu tại Úc The Hotel School (Viết tắt là THS) là sự kết hợp độc đáo giữa Đại Học Southern Crosstập đoànMulpha Úc. Trường giảng dạy các chuyên ngành về: Cử nhân Kinh doanh Quản lý Khách sạn, Thạc sĩ Du lịch quốc tế và quản lý khách sạn, Các chứng chỉ sau Đại học trong lĩnh vực Du lịch quốc tế và quản lý Khách sạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành NHKS tại Úc, chương trình thực tập ngay tại năm I với 600h làm việc cho bậc cử nhân và 350h làm việc cho bậc Thạc sỹ với mức lương thực tập trung bình khoảng AUD $20/giờ là những đặc trưng nổi bật tại trường thu hút sinh viên trong và ngoài nước. Chương trình Thạc sỹ nâng cao 2 năm giúp sinh viên Quốc tế có đủ điều kiện apply VISA 485 (Postgraduate VISA)

Chuyên ngành & phòng ban

Kinh doanh quản lý khách sạn
Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn
Tieesng Anh ELICOS và chương trình liên thông
Chuyên ngành khách sạn sau Đại học

Dự toán học phí

NgànhHọc phí
Cử nhân kinh doanh quản lý khách sạn25800 đô Úc/năm (3225 đô/tín chỉ)
Chứng chỉ sau ĐH Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn12440 đô Úc/năm (3110 đô/tín chỉ)
Văn bằng sau ĐH Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn24880 đô Úc/năm (3110 đô/tín chỉ)
Thạc sỹ Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn24880 đô Úc/năm (3110 đô/tín chỉ)
ELICOS English ClassVui lòng liên hệ để được biết chi tiết