Danh sách trường học

The University of Canterbury

Quốc gia: New Zealand
Thành phố / Bang: Christchurch
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Private Bag 4800, Christchurch 8140 New Zealand
Đại học
Email: info@canterbury.ac.nz
Điện thoại: 64 3 364 2459
Website: www.canterbury.ac.nz

Giới thiệu

1 trong top trường ĐH ở New Zealand, trường ĐH Canterbury có nhiều thành tích vượt trội trong hệ thống giảng dạy và nghiên cứu đối với du học sinh. Trường được thành lập từ 1983 bởi Hệ thống giáo dục Oxford và Cambridge cũng như có sự liên kết chặt chẽ với các trường hiện nay. Toàn bộ chương trình học tại trường đều được công nhận toàn cầu.
Điểm nổi bật ở các chương trình học là Nghiên cứu nên học sinh được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, giáo viên chú trọng đến việc phát huy không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn là tư duy sáng tạo và độc lập. Chính vì thế, nhà trường tự hào là nơi quy tựu và đào tạo thành công nhiều học sinh xuất sắc, tiêu biểu.
 

Chuyên ngành & phòng ban

 
Nghệ thuật và Khoa học Xã hội
Kinh doanh và Kế toán
Mỹ thuật và Luật
Khoa học (bao gồm cả khoa học không thuộc băng ghế dự bị và Khoa học sức khỏe)
Kỹ thuật
Quản lý lâm nghiệp

Dự toán học phí

Ngành họcChi phí (năm) Cử  nhân- Sau đại học
Nghệ thuật và Khoa học Xã hộiNZ$24,300 - $27,600
Kinh doanh và Kế toánNZ $26,800 - $28,500
Mỹ thuật và LuậtNZ $28,800 - $32,200
Khoa học (bao gồm cả khoa học không thuộc băng ghế dự bị và Khoa học sức khỏe)NZ $30,300- $34,900
Kỹ thuậtNZ $41,000 - $39,000
Quản lý lâm nghiệpNZ $34,900 - $34,900