Danh sách trường học

The University of Queensland

Quốc gia: Australia
Thành phố / Bang: Brisbane
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Brisbane QLD 4072 Australia
Queensland
Email: ask@uq.edu.au
Điện thoại: 61 7 3365 1111
Website: www.uq.edu.au

Giới thiệu

Đại học Queensland (UQ) đứng trong top 50 được đánh giá bởi Bảng xếp hạng chất lượng của các bài báo khoa học cho các trường đại học thế giới. Trường Đại học cũng xếp hạng 47 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings, thứ  45 trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới của tạp chí US News, 65 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới và 55 trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới. Các sinh viên xuất sắc, nhân viên và cựu sinh viên, các đối tác liên ngành, chương trình giảng dạy đa dạng phong phú, và những người ủng hộ trong chính phủ, chuyên ngành, tất cả các yếu tố đều kết hợp tạo nên điểm đặc trưng và thu hút của UQ,  khiến ngôi trường trở thành những sự lựa chọn hàng đầu trong các trường đại học trên thế giới. Với các khóa học đa dạng chuyên ngành được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và các giáo viên có trình độ, UQ đã đang chào đón cả sinh viên Úc và quốc tế.

Chuyên ngành & phòng ban

 

Kinh doanh

Tài chính và Kinh tế

Nhân văn

Khoa học

Nông nghiệp

Nghệ thuật

Khoa học y sinh; Công nghệ sinh học

Thương mại

Sinh lý học lâm sàng

Giao tiếp

Kinh tế học

Giáo dục

Kỹ thuật

Môi trường

Thể dục và dinh dưỡng

Công nghệ thực phẩm

Sức khỏe

Công nghệ thông tin

Quản lý khách sạn và du lịch

Nghiên cứu Quốc tế

Báo chí

Pháp luật

Điều dưỡng

Khoa học

Khoa học xã hội

Thú y

Các chương trình sau đại học

Dự toán học phí

CourseFee (per semester)
Kinh doanhAUD 15,680
Tài chính và Kinh tếAUD 19,808
Nhân vănAUD 15,440
Khoa họcAUD 19,448
Nông nghiệpFrom AUD 19,080
Nghệ thuậtAUD 15,512
Khoa học y sinh; Công nghệ sinh họcAUD 19,448
Thương mạiAUD 19,712
Sinh lý học lâm sàngAUD 17,376
Giao tiếpAUD 15,440
Kinh tế họcAUD 19,080
Giáo dụcAUD 14,608
Kỹ thuậtAUD 20,368
Môi trườngAUD 19,448
Thể dục và dinh dưỡngAUD 17,840
Công nghệ thực phẩmAUD 19,448
Sức khỏeAUD 16,856
Công nghệ thông tinAUD 19,256
Quản lý khách sạn và du lịchAUD 19,080
Nghiên cứu Quốc tếAUD 14,608
Báo chíAUD 15,440
Pháp luậtAUD 19,808
Điều dưỡngAUD 15,680
Khoa họcAUD 20,000
Khoa học xã hộiAUD 14,608
Thú yAUD 19,448 - 30,056
Các chương trình sau đại họcAUD 7,840 - 31,008