Danh sách trường học

The University of Waikato

Quốc gia: New Zealand
Thành phố / Bang: Hamilton
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Te Whare Wananga o Waikato Gate 1 Knighton Road Private Bag 3105, Hamilton 3240, New Zealand
Đại học
Email: international.admissions@otago.ac.nz
Điện thoại: 64 7 856 2889
Website: www.waikato.ac.nz

Giới thiệu

Được thành lập năm 1964, trường đại học Waikato tọa lạc ở trung tâm New Zealand, với khuôn viên trường nhiều nét đẹp đặc trưng. Trường có có số lượng học sinh hơn 12.000, trong đó 17% du học sinh quốc tế. Trường ĐH Waikato được xếp thứ 302 trên thế giới bởi hện thống giáo dục Times Higher toàn cầu, và thuộc top 1.8% đại học quốc tế. 1 tổ chức tương tự cũng đánh giá trường ở vị trí 58 những ĐH quốc tế ít hơn 50 năm thành lập – là trường đầu tiên ở New Zealand và thứ bảy của nam bán cầu.

Chuyên ngành & phòng ban

 
Nghệ thuật
Kinh doanh
Phân tích doanh nghiệp
Nghiên cứu truyền thông
Khoa học Máy tính và Toán học với Danh hiệu
Thiết kế
Kỹ thuật với danh hiệu
Quy hoạch môi trường
Sức khỏe, Thể thao và Con người
Pháp luật
Quản lý với Danh hiệu
Âm nhạc
Khoa học
Khoa học Xã hội
Công tac xa hội
Giảng dạy
Các chương trình sau đại học

Dự toán học phí

CourseFee (year)
Nghệ thuậtNZD 23,260 -30,280
Kinh doanhNZD 27,165
Phân tích doanh nghiệpNZD 27,165
Nghiên cứu truyền thôngNZD 27,165
Khoa học Máy tính và Toán học với Danh hiệuNZD 28,290
Thiết kếNZD 28,290
Kỹ thuật với danh hiệuNZD 32,445
Quy hoạch môi trườngNZD 30,280
Sức khỏe, Thể thao và Con ngườiNZD 23,260
Pháp luậtNZD 27,980
Quản lý với Danh hiệuNZD 27,165
Âm nhạcNZD 28,290
Khoa họcNZD 28,290 - 30,280
Khoa học Xã hộiNZD 23,260 - 30,280
Công tac xa hộiNZD 23,260
Giảng dạyNZD 27,535
Các chương trình sau đại họcNZD 23,260 -51,000