Danh sách trường học

Trent University

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Peterborough
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trent University 1600 West Bank Drive Peterborough, Ontario Canada K9L 0G2
Ontario
Email: international@trentu.ca
Điện thoại: (705) 748-1011
Website: https://www.trentu.ca/

Giới thiệu

Một trong số 3,4% trường đại học hàng đầu thế giới đại học Trent là một trường đại học nghệ thuật tự do và định hướng khoa học công cộng nằm dọc theo sông Otonabee ở Peterborough, Ontario ,nơi đây tự hào từng đoạt giải thưởng về kiến trúc với các cơ sở nghiên cứu nghệ thuật và một không gian năng động dành cho sinh viên. Ngoài ra, họ còn có một cơ sở vệ tinh ở Oshawa, phục vụ khu đô thị của vùng Durham cách trung tâm thành phố Toronto  40 phút.

Trent được biết đến với hệ thống đại học Oxbridge và quy mô lớp học nhỏ. Liên tục được công nhận trên toàn quốc về khả năng lãnh đạo trong giảng dạy, nghiên cứu và sự hài lòng của sinh viên, Trent thu hút sinh viên xuất sắc từ khắp đất nước và trên thế giới.      Trường có gần 6.800 sinh viên đại học và gần 500 sinh viên tốt nghiệp đang theo học tại cơ sở Peterborough trong khi ở khu vực Trent Durham phục vụ hơn 800 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian tại cơ sở Thornton Road ở Oshawa.             

Một số chương trình chuyên ngành tại Trent bao gồm Chương trình Chứng chỉ Quản lý Nhân sự và chương trình kết hợp với Fleming College cho phép sinh viên nhận được bằng B.Sc.F.S ngành Khoa học Pháp y, cuối cùng là bằng B.Sc.N trong chương trình Điều dưỡng.                           

# Đại học số 1 tại Ontario.

# Đứng thứ nhất tại Canada về chương trình học bổng .                

Chuyên ngành & phòng ban

  

Arts

Marketing & Consumer Culture

Accounting

Marketing & Entrepreneurship – Postgraduate Certificate

African Studies

Marketing (Option)

Ancient Greek & Roman Studies

Mathematical Economics

Anthropology

Mathematical Finance

Applied Agriculture

Mathematical Physics

Applied Ethics (Option)

Mathematics

Archaeology

Media Studies

Arts & Science

Medical Professional Stream

Arts (Honours)

Mediterranean Archaeology

Biochemistry & Molecular Biology

Niigaaniiwin - The Art of Leading

Biology

Nursing

Biomedical Science

Philosophy

Business Administration

Physics

Business and Arts

Policing & Community Well-Being*

Business and Science

Political Studies

Canadian Studies

Pre-Medical Studies (Option)

Canadian Studies (Diploma)

Pre-Modern Studies

Chemical Engineering: Trent/Swansea Dual Degree*

Psychological Development

Chemical Physics

Psychology

Chemistry

Public Policy

Child & Youth Studies

Quebec & Franco-Canadian Studies

Circumpolar Studies (Diploma - online only)

Science (Honours)

Circumpolar Studies (Option - online only)

Social Work

Communications and Critical Thinking

Sociology

Communications and Critical Thinking (Option)

Software Engineering

Computer Science

Statistics

Computing Systems

Sustainable Agriculture & Food Systems

Computing Systems & Physics

Theatre Studies (Option)

Conservation Biology

Water Sciences

Conservation Biology (Co-Op or Placement Option)

Science

Creative Writing (Option)

Anthropology

Criminology & Socio-Legal Studies

Applied Agriculture

Cultural Studies

Archaeology

Culture & Theory

Arts & Science

Data Analytics

Biochemistry & Molecular Biology

Ecological Restoration

Biology

Economics

Biomedical Science

Economics

Business and Science

Education: B.Ed.

Chemical Physics

Education: Indigenous B.Ed.

Chemistry

Education: Teacher Education Stream

Computer Science

English Literature

Computing Systems

Entrepreneurship

Computing Systems & Physics

Environmental & Resource Science / Studies

Conservation Biology

Environmental Chemistry

Conservation Biology (Co-Op or Placement Option)

Environmental Geoscience

Data Analytics

Environmental Science / Studies

Ecological Restoration

ESL: English for University

Economics

Ethics & Sustainability

Education: Teacher Education Stream

Film & Media

Entrepreneurship

Finance

Environmental & Resource Science / Studies

Forensic Biology

Environmental Chemistry

Forensic Chemistry

Environmental Geoscience

Forensic Science

Environmental Science / Studies

Forensics and Arts, Forensics and Science

Ethics & Sustainability

Foundations of Indigenous Learning (Diploma)

Forensic Biology

French Studies

Forensic Chemistry

Gender & Women's Studies

Forensic Science

Geographical Information Systems (Option)

Forensics and Arts, Forensics and Science

Geography

Geography

Greek & Latin

Health Sciences

Health Sciences

Human Resource Management

Health Studies

Indigenous Environmental Studies (Diploma)

History

Indigenous Environmental Studies/Science

Human Resource Management

Information Systems

Human Resource Management - Postgraduate Certificate

Information Systems & e-Commerce

Indigenous Environmental Studies (Diploma)

Joint Majors

Indigenous Environmental Studies/Science

Journalism

Indigenous Reconciliation & Resurgence (Option)

Kinesiology

Indigenous Studies

Law & Policing

Information Systems

Marketing & Consumer Culture

Information Systems & e-Commerce

Mathematical Economics

Integrated Arts

Mathematical Finance

International Development Studies

Mathematics

International Development Studies (Option)

Medical Professional Stream

International Political Economy

Mediterranean Archaeology

Joint Majors

Physics

Journalism

Psychological Development

Kinesiology

Psychology

Languages (Option)

Science (Honours)

Latin American Studies

Software Engineering

Law & Arts / Law & Business: Trent/Swansea Dual Degree (LL.B. & B.A./B.B.A.)

Statistics

Law & Policing

Sustainable Agriculture & Food Systems

Legal Studies (Option)

Water Sciences

Linguistics (Option)

 

Literature & Narrative

 

Dự toán học phí

Bậc đại học         

$20,000