Danh sách trường học

Université de Montréal

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Montreal
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: PO Box 6128, Centre-ville Station Montréal, Quebec H3C 3J7
Quebec
Email: studyatudem@sar.umontreal.ca
Điện thoại: 514 343-6111
Website: https://www.umontreal.ca/en/

Giới thiệu

Trường Université de Montréal được thành lập vào năm 1878 là một trường đại học nghiên cứu công lập bằng tiếng Pháp ở Montreal, Quebec, Canada. Đây là trường đại học đứng đầu bang Quebec và đứng thứ 3 ở Canada. Khuôn viên chính của trường đại học nằm ở sườn phía bắc của Núi Royal ở các quận Outremont và Côte-des-Neiges. Trường bao gồm mười ba ngành, hơn sáu mươi khoa và hai trường liên kết: Polytechnique Montréal (Trường Kỹ thuật trước đây là École Polytechnique de Montréal) và HEC Montréal (Trường Kinh doanh). Nó cung cấp hơn 650 chương trình đại học và chương trình sau đại học, bao gồm 71 chương trình tiến sĩ.

            #Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Times Higher Education năm 2019 đã xếp trường đứng thứ 90 trên thế giới và thứ năm tại Canada.

            #Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2019 xếp hạng đại học thứ 149 trên thế giới và thứ sáu ở Canada.

            #Trong bảng xếp hạng Học thuật của các trường Đại học Thế giới (ARWU) năm 2018, trường được xếp hạng 101-150 trên thế giới.

            #Về thứ hạng quốc gia, Maclean đã xếp trường hạng 10 trong bảng xếp hạng đại học ngành Y khoa năm 2019.

            #Trường đại học này cũng được xếp hạng 34 trên thế giới về ngành khoa học máy tính trong bảng xếp hạng Times Higher Education năm 2019.

            #Bảng xếp hạng Times Higher Education năm 2012-2013 cho các trường đại học lâm sàng, tiền lâm sàng và y tế, các chương trình khoa học sức khỏe của trường  được xếp thứ 47 trên thế giới và thứ 4 ở Canada.

         #Khoa Luật của Đại học Montréal được xếp hạng thứ hai, trong số sáu trường luật dân sự ở Canada trong bảng xếp hạng trường luật năm 2011 của Maclean.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Administration and Management Sciences

Literature and Languages

Industrial Relations - Bachelor

Asian Studies - Bachelor

Arts and Music

Classical Studies - Bachelor

Digital Music - Bachelor

Classical Studies and Anthropology - Bachelor

Film - Bachelor

Comparative Literature - Bachelor

Music - Bachelor

English and French Literature - Bachelor

Music - Classical Instrumental Performance - Bachelor

English Studies - bachelor

Music - Classical Vocal Performance - Bachelor

French Literature - Bachelor

Music - Composing Techniques - Bachelor

French Literature and Linguistics - Bachelor

Music - Instrumental Composition - Bachelor

French Literature and Philosophy - Bachelor

Music - Jazz Performance - Bachelor

German Studies - Bachelor

Music - Mixed Composition - Bachelor

Hispanic Studies - Bachelor

Music - Music Studies - Bachelor

Modern Languages (Combined) - Bachelor

Screenwriting and Creative Writing - Bachelor

Translation - Bachelor

Communication

Social Sciences and Social Action

Communication and Politics - Bachelor

Anthropology - Bachelor

Communication Sciences - Bachelor

Cognitive Neurosciences - Bachelor

Economics and Politics

Criminology - Bachelor

Economic Sciences - Bachelor

Demography and Anthropology- Bachelor

Economics and Politics - Bachelor

Demography and Statistics - Bachelor

International Studies - Bachelor

German Studies and History - Bachelor

Mathematics and Economics - Bachelor

Linguistics and Psychology - Bachelor

Political Science - Bachelor

Political Science and Philosophy - Bachelor

Environment and Sustainable Development

Psychoeducation - Bachelor

Demography and Geography - Bachelor

Psychoeducation and Psychology - Bachelor

Environmental Geography - Bachelor

Psychology - Bachelor

Environmental Planning and Design

Psychology and Sociology - Bachelor

Architecture Science - Bachelor

Security and Police Studies - Bachelor

Industrial Design - Bachelor

Social Work - Bachelor

Interior Design - Bachelor

Sociology - Bachelor

Landscape Architecture - Bachelor

Teaching and Education Sciences

Urban Planning - Bachelor

Ethics and Religious Culture Education at the Secondary Level - Bachelor

Fundamental and Applied Sciences

French as a Second Language Education - Bachelor

Actuarial Studies - Bachelor

French Education at the Secondary Level - Bachelor

Chemistry - Bachelor

Mathematics Education at the Secondary Level - Bachelor

Computer Science - Bachelor

Physical and Health Education - Bachelor

Mathematics - Bachelor

Preschool and Primary Education - Bachelor

Mathematics and Computer Science - Bachelor

Science and Technology Education at the Secondary Level - Bachelor

Mathematics and Physics - Bachelor

Social Sciences Education at the Secondary Leve l- Bachelor

Physics - Bachelor

Special Education - Bachelor

Physics and Computer Science - Bachelor

Law

Health Sciences

Law - Bachelor

Audiology - Bachelor

Life Sciences

Kinesiology - Bachelor

Bioinformatics - Bachelor

Nursing Sciences - Bachelor

Biology - Bachelor

Nutrition - Bachelor

Biomedical Sciences - Bachelor

Occupational Therapy - Bachelor

Biopharmaceutical Sciences - Bachelor

Physiotherapy - Bachelor

Microbiology and Immunology - Bachelor

Speech Therapy - Bachelor

Molecular Medicine and Biochemistry - Bachelor

Humanities

Neurosciences - Bachelor

Art History - Bachelor

 

History - Bachelor

 

History and Classical Studies - Bachelor

 

Philosophy - Bachelor

 

Philosophy and Classical Studies - Bachelor

 

Dự toán học phí

 

MASTER’S

PHD

INTERNATIONAL STUDENTS

$8,186 per session

$425 per thesis session

$7,348 per session

$425 per thesis session

 

Học phí năm nhất bậc cử nhân của trường:

  

PROGRAMS

FEES

Humanities and Social Sciences

Geography

Education and Physical Education

Literature and Languages

Tuition Fee: $ 81.85 by credit

Additional Supplies: $ 478.67

 

Total: $ 560.52

Dentistry, Veterinary Medicine

Optometry

Paramedic

Nursing

Pharmacy

Architecture, Environmental design

Agriculture, Forestry and Geodesy

Arts and Science

Cinema and photography

Music

Tuition Fee: $ 81.85

Additional Supplies: $ 544.24 by credit

 

 

Total: $ 626.09

Pure sciences

Mathematics

Engineering and Computer science

Administration and Law

Tuition Fee: $ 81.85 by credit

Additional Supplies: $ 657.29

 

Total: $ 739.14