Danh sách trường học

University of British Columbia

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Vancouver / Okanagan
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 2016 – 1874 East Mall Vancouver, BC V6T 1Z1 Canada
British Columbia
Email: admissions.inquiry@ubc.ca
Điện thoại: 604.822.8999
Website: https://www.ubc.ca/

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1908, Đại học British Columbia (UBC) là một trung tâm toàn cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu, luôn được xếp hạng trong số 20 trường đại học công lập hàng đầu thế giới và gần đây được công nhận là trường đại học quốc tế nhất Bắc Mỹ. Với ngân sách nghiên cứu hàng năm là 600 triệu đô la (một trong những nguồn ngân sách lớn nhất ở Canada), UBC tài trợ cho hơn 8.000 dự án mỗi năm.

Hoạt động học tập của UBC được tổ chức thành "các khoa" và "các trường học". UBC có mười hai khoa tại cơ sở Vancouver và bảy khoa tại cơ sở Okanagan. UBC Vancouver có hai trường college: Nghiên cứu liên ngành và ngành y tế (Interdisciplinary Studies và Health Disciplines), trong khi UBC Okanagan có trường cao đẳng nghiên cứu sau đại học (College of Graduate Studies).

Là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới, Đại học British Columbia đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong và ngoài nước trong hơn một thế kỷ. Ngày nay, hai cơ sở lớn của trường tại Vancouver và Okanagan  thu hút, nuôi dưỡng và biến đổi hơn 60.000 sinh viên đến từ Canada và hơn 140 quốc gia trên thế giới.

          #Trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới  Times Higher Education năm 2019, UBC được xếp hạng thứ hai tại Canada, thứ 37 trên thế giới.

          #Bảng Academic Ranking của các trường đại học thế giới năm 2018 xếp thứ hai ở Canada và thứ 43 trên toàn cầu.

          #Trường được xếp hạng 3 tại Canada và thứ 47 trong số các trường đại học thế giới trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2019.

          #Trong bảng xếp hạng US News and World Report năm 2019 của các trường đại học thế giới, UBC xếp thứ hai tại Canada và thứ 29 toàn cầu.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Business and economics

Languages and linguistics

Bachelor + Master of Management Dual Degree

Asian Language and Culture

Business and Computer Science

Cognitive Systems (BA)

Combined Majors in Statistics

English

Commerce

First Nations and Endangered Languages

Economics

French

Economics (BA)

French and Spanish

Economics (BSc)

General Studies

Food Market Analysis

German

General Studies

Interdisciplinary Studies

Interdisciplinary Studies

Linguistics

International Economics

Modern European Studies

Management

Romance Studies

Mathematics and Economics

Spanish (Hispanic Studies)

Philosophy, Politics, and Economics

Speech Sciences

Wood Products Processing

Math, chemistry, and physics

Earth, environment, and sustainability

Astronomy

Archaeology

Biochemistry

Atmospheric Science

Biochemistry and Molecular Biology

Combined Major in Science

Biophysics

Earth and Environmental Sciences

Chemistry

Ecology and Evolutionary Biology

Combined Major in Science

Environmental Chemistry

Combined Majors in Statistics

Environmental Engineering

Engineering Physics

Environmental Sciences

Environmental Chemistry

Forest Sciences

General Science

Forestry

Geophysics

Freshwater Science

Integrated Sciences

General Science

Mathematical Sciences

General Studies

Mathematical Sciences

Geographical Sciences

Mathematics (BA)

Geography

Mathematics (BSc)

Geography: Environment and Sustainability

Mathematics and Economics

Geography: Human Geography

Physics

Geology

Statistics

Geophysics

Vantage One: Science

Civil Engineering

People, culture, and society

Cognitive Systems (BA)

Anthropology

Combined Majors in Statistics

Anthropology

Computer Engineering

Archaeology

Computer Science (BA)

Asian Area Studies

Computer Science (BA)

Asian Language and Culture

Computer Science (BSc)

Canadian Studies

Computer Science (BSc)

Classical, Near Eastern, and Religious Studies

Data Science

Cultural Studies

Electrical Engineering

English

Engineering Physics

Environmental Design

Environmental Design

First Nations and Endangered Languages

Environmental Engineering

First Nations and Indigenous Studies

Geological Engineering

Gender and Women's Studies

Integrated Computer Science

Gender, Race, Sexuality, and Social Justice

Integrated Engineering

General Studies

Materials Engineering

Geography: Human Geography

Mechanical Engineering

Indigenous Studies

Mechanical Engineering

Interdisciplinary Studies

Mining Engineering

Latin American Studies

Vantage One: Applied Science (Engineering)

Modern European Studies

Vantage One: Science

Museum Studies

Wood Products Processing

Philosophy

History, law, and politics

Philosophy, Politics, and Economics

Asian Area Studies

Psychology

Canadian Studies

Psychology (BA)

Classical, Near Eastern, and Religious Studies

Psychology (BSc)

First Nations and Indigenous Studies

Religion, Literature, and the Arts

Food, Nutrition, and Health

Romance Studies

General Studies

Social Work

History

Sociology

Indigenous Studies

United States Studies

International Relations

Vantage One: Arts

Latin American Studies

Health and life sciences

Law

Applied Animal Biology

Medieval Studies

Behavioural Neuroscience

Modern European Studies

Biochemistry

Philosophy, Politics, and Economics

Biochemistry and Molecular Biology

Political Science

Biology

Religion, Literature, and the Arts

Biophysics

United States Studies

Biotechnology

Vantage One: Arts

 

Cellular, Anatomical, and Physiological

Sciences

Media and fine arts

Clinical Exercise Physiology

Art History

Cognitive Systems (BA)

Art History and Visual Culture

Cognitive Systems (BSc)

Creative Writing

Combined Major in Science

Film Production

Dental Hygiene

Film Studies

Dentistry

General Studies

Dietetics

Interdisciplinary Studies

Ecology and Evolutionary Biology

Journalism

Food Science

Media Studies

Food and Nutritional Sciences

Music

Food, Nutrition, and Health

Music: Advanced Performance

Freshwater Science

Music: Composition

General Science

Music: General Studies

General Studies

Music: Scholarship

Health Promotion

Theatre

Integrated Sciences

Theatre: Acting

Interdisciplinary Studies

Theatre: Design and Production

Kinesiology Interdisciplinary Studies

Visual Art (BA)

Kinesiology and Health Science

Visual Art (BFA)

Leadership Education for Physical Activity, Sport, and Health

 

Medical Laboratory Science

 

Medicine

 

Microbiology

 

Microbiology and Immunology

 

Midwifery

 

Nursing

 

Nutritional Sciences

 

Pharmacology

 

Pharmacy

 

Psychology

 

Psychology (BA)

 

Psychology (BSc)

 

Speech Sciences

 

Vantage One: Science

 

Zoology

Dự toán học phí

   

Program

International students

Student fees

Applied Science - Engineering

 $46,241.30

 $1,235.38

Architecture - Environmental Design

 $38,123.70

 $1,481.52

Arts

 $38,051.70

 $1,043.27

Commerce (Sauder School of Business)

 $49,237.20

 $1,835.52

Computer Science

 $39,197.40

 $1,041.93

Dental Hygiene

 $43,117.14

 $1,130.27

Design in Architecture, Landscape Architecture and Urbanism

 $38,700.00

 $1,365.27

Fine Arts

 $38,051.70

 $1,043.27

Forestry - Forest Operations

 $45,730.30

 $1,065.27

Forestry - Forest Science

 $44,423.72

 $1,065.27

Forestry - Natural Resources Conservation

 $40,503.98

 $1,065.27

Forestry - Resources Management

 $39,197.40

 $1,065.27

Forestry - Wood Products Processing

 $41,810.56

 $1,065.27

International Economics

 $46,031.40

 $1,042.28

Kinesiology

 $39,197.40

 $1,045.27

Land & Food Systems - Applied Biology

 $41,810.56

 $1,045.27

Land & Food Systems - Food, Nutrition and Health

 $41,810.56

 $1,045.27

Land & Food Systems - Global Resource Systems

 $41,810.56

 $1,045.27

Media Studies

 $38,051.70

 $1,043.27

Medical Laboratory Science

 $49,650.04

 $1,073.27

Midwifery

 $45,730.30

 $1,015.27

Music

 $36,020.28

 $1,030.27

Nursing

 $38,123.70

 $1,043.77

Pharmacy (Entry-to-Practice PharmD)

 N/A

 $2,136.67

Science

 $39,197.40

 $1,041.93

Social Work

 $38,051.70

 $1,020.27

Urban Forestry

 $39,197.40

 $1,065.27


Student fee: bao gồm các khoản phí cho Alma Mater Society, điền kinh và hoạt động giải trí, xã hội, các ấn phẩm của UBC, v.v. Các khoản phí này áp dụng cho tất cả sinh viên.
Lưu ý: Học phí không bao gồm phần học phần liên quan đến sinh viên theo đuổi tùy chọn bằng kép ngành Thạc sĩ Quản lý.