Danh sách trường học

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Quốc gia: United States
Thành phố / Bang: Oakland
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 1111 Franklin Street Oakland, CA 94607
California
Email: ucinfo@ucapplication.net
Điện thoại: 510-987-9220
Website: https://www.universityofcalifornia.edu/

Giới thiệu

Hệ thống Viện Đại học California (University of California hay UC) là một hệ thống viện đại học công lập của tiểu bang California, Hoa Kỳ. California có tất cả ba hệ thống các cơ sở giáo dục đại học công lập: Hệ thống Viện Đại học California (University of California), hệ thống Viện Đại học California State (California State University), và hệ thống Trường Đại học Cộng đồng California (California Community Colleges).

Viện đại học đầu tiên thuộc hệ thống này là UC Berkeley được thành lập năm 1868. Viện đại học thứ mười và là viện đại học mới nhất là UC Merced khai giảng năm 2005. Hầu hết các viện đại học thành viên của UC đều có hai bậc đào tạo là đại học và sau đại học, ngoại trừ UC San Francisco chỉ đào tạo sau đại học chuyên ngành y. Sáu trong mười viện đại học thuộc hệ thống này nằm trong nhóm 50 viện đại học tốt nhất Hoa Kỳ, trong đó UC Berkeley được xếp là viện đại học công lập tốt nhất.

Các viện đại học trực thuộc bao gồm: Đại học California tại Berkeley (UCB), Đại học California tại San Francisco (UCSF), Đại học California tại Los Angeles (UCLA), Đại học California tại Davis (UCD), Đại học California tại Santa Barbara (UCSB), Đại học California tại Riverside (UCR), Đại học California tại San Diego (UCSD), Đại học California tại Irvine (UCI), Đại học California tại Santa Cruz (UCSC), Đại học California tại Merced (UCM).

Chuyên ngành & phòng ban

  

Department of Environmental Science, Policy, and Management

The International and Area Studies Academic Program

Interdisciplinary American Studies program

The Asian-American Studies program

The Department of History

Bachelor of The Interdisciplinary Studies Field

Bachelor of Political Science 

Bachelor of Mathematics for Teaching 

Bachelor of Communication

Bachelor of Economics

Chemistry 

Bachelor of Mathematics/Economics 

Bachelor of Mathematics, Financial Actuarial 

Bachelor of Human Biology and Society 

Bachelor of International Development Studies 

Bachelor of Science

Masters Entry Clinical Nurse

Masters Advanced Practice Nurse

Doctor of Philosophy (PhD)

Doctor of Nursing Practice

Bachelor of Arts in Public Affairs

Bachelor of Film and Television

Bachelor of Theater

Bachelor of Ethnomusicology

Bachelor of Global Jazz Studies

Bachelor of Music Education

Dự toán học phí

Trường/ Học phí ($USD) per yearĐại họcCao học

UC Berkeley

$46,170

$33,979

UC San Diego

$60,027

$56,760

UC San Francisco

$47,550

$35,000

UC Los Angeles

$55,398

$31,949