Danh sách trường học

University of Hawai‘i

Quốc gia: United States
Thành phố / Bang: Honolulu, Hawai‘i
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 2444 Dole Street Honolulu, HI 96822
Hawaii
Email: admission@hawaii.edu
Điện thoại: (808) 956-8111
Website: https://www.hawaii.edu/

Giới thiệu

Hệ thống Đại học Hawaiʻi (đại học Hawaiʻi và thường được gọi là UH) là hệ thống trường đại học và đại học công lập, kết hợp các bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thông qua ba cơ sở đại học, bảy trường đại học cộng đồng, trung tâm đào tạo việc làm, ba trung tâm đại học, bốn trung tâm giáo dục và nhiều cơ sở nghiên cứu khác được phân phối trên sáu hòn đảo trên toàn tiểu bang Hawaii ở Hoa Kỳ. Tất cả các trường của hệ thống Đại học Hawaii đều được Hiệp hội các trường học và cao đẳng phương Tây công nhận. U.H. các văn phòng hành chính chính của hệ thống được đặt tại cơ sở của Đại học Hawaiʻi tại Mānoa ở Honolulu CDP.

UH có 3 cơ sở, 7 trường cao đẳng cộng đồng (Hawaiʻi Community College ở Hilo, Hawaiʻi Community College ở Kailua Kona, Honolulu Community College, Kapiʻolani Community College, Cao đẳng cộng đồng Kauaʻi, Cao đẳng cộng đồng Leeward, Cao đẳng cộng đồng Windward), 5 trung tâm nghiên cứu, 3 trường đại học trung tâm, (Đại học Hawaiʻi tại Mānoa, Đại học Hawaiʻi tại Hilo, Đại học Hawaii ở West Oʻahu), 1 trường cao đẳng (Đại học Hawai'i Maui College), 4 trung tâm giáo dục.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Accounting

Global Environmental Science

Administration of Justice

History

Agriculture

Human Resource Management

Animal Sciences

Humanities

Anthropology

Information & Computer Sciences

Applied Business & Information Technology

International Business

Applied Science

Journalism

Art

Management

Astronomy

Management Information Systems

Biochemistry

Marketing

Biological Engineering

Mathematics

Business Administration

Medical Technology

Chemistry

Mechanical Engineering

Civil Engineering

Molecular and Cell Biology

Communication

Molecular Biosciences and Biotechnology

Computer Engineering

Music & Dance

Computer Science

Natural Resources & Environmental Management

Creative Media

Natural Science

Dental Hygiene

Nursing

Economics

Pharmacy Studies

Education

Physics

Electrical Engineering

Political Science

Engineering Technology

Psychology

Environmental Science

Public Administration & Health

Finance

Social Sciences

Food Science & Human Nutrition

Sociology

General Business

Travel Industry Management

Geography

Zoology

Geology

Urban & Regional Planning

Dự toán học phí

Chương trìnhHọc phí ($USD)/Cao họcTuition fees ($USD)/Đại học

University of Hawaiʻi at Mānoa

$18,540

$16,560

University of Hawaiʻi at Hilo

$13,224

$10,116

University of Hawaiʻi at West Oʻahu

$10,116