Danh sách trường học

University of New Brunswick

Quốc gia: Canada
Thành phố / Bang: Fredericton / Saint John
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Sir Howard Douglas Hall, 3 Bailey Drive Fredericton, New Brunswick / 100 Tucker Park Road Saint John, New Brunswick
New Brunswick
Email: secretariat@unb.ca / sjsenate@unbsj.ca
Điện thoại: (506) 453-4865/ (506) 648-5500
Website: https://www.unb.ca/

Giới thiệu

Một trong những trường đại học hàng đầu của Canada nằm ở bờ biển phía đông của Canada, trường University of New Brunswick (UNB) được thành lập vào năm 1785 là một trường đại học công lập với hai cơ sở chính ở Fredericton và Saint John, New Brunswick.

UNB là trường đại học tiếng Anh lâu đời nhất ở Canada có xấp xỉ gần 10.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia. Quy mô lớp học nhỏ và tỷ lệ sinh viên-giáo sư thấp (16: 1) có nghĩa là các giáo sư làm quen với sinh viên của họ bằng tên. Học sinh có hơn 125 câu lạc bộ và xã hội để lựa chọn giữa các cơ sở Fredericton và Saint John và có 13 nơi cư trú dành cho sinh viên ở Fredericton và hai nơi ở Saint John.

Bên cạnh đó, trường có hơn 75 chương trình đại học, nghiên cứu sau đại học cung cấp các khóa học và chương trình dựa trên nghiên cứu có sẵn có hơn 30 lĩnh vực và UNB được mệnh danh là trường đại học đáng khởi nghiệp nhất ở Canada tại Giải thưởng Startup Canada 2014.

Chuyên ngành & phòng ban

  

Faculty of Business

Faculty of Computer Science

Accounting (Saint John)

Computer Science (Fredericton)

Electronic Commerce (Saint John)

Computer Science (Saint John)

General Business (Saint John)

Software Engineering (Fredericton)

Hospitality and Tourism (Saint John)

Faculty of Education

Faculty of Arts

Adult Education (Fredericton)

Applied Arts (Fredericton)

Education (Fredericton)

Anthropology (Fredericton)

Education (Saint John)

Archaeology (Fredericton)

Faculty of Engineering

Biology(Saint John)

Chemical Engineering (Fredericton)

Classical Studies(Fredericton)

Chemical Engineering (Saint John)

Classics (Fredericton)

Civil Engineering (Fredericton)

Comparative Cultural Studies (Fredericton)

Civil Engineering (Saint John)

Comparative Literature (Saint John)

Electrical and Computer Engineering (Fredericton)

Creative Writing (Fredericton)

Electrical Engineering (Saint John)

Criminal Justice Studies(Saint John)

Geological Engineering

Drama (Fredericton)

Geodesy and Geomatics Engineering

Economic Studies (Fredericton)

Mechanical Engineering

Economics

Software Engineering

English

Faculty of Forestry and Environmental Management, Faculty of Science

French

Environment and Natural Resources (Fredericton)

Gender and Women's Studies (Fredericton)

Faculty of Forestry

Gender Studies (Saint John)

Forestry (Fredericton)

History

Faculty of Science, Applied Science, and Engineering

Information and Communication Studies (Saint John)

Radiation Therapy (Saint John)

International Development Studies (Fredericton)

Radiography (Saint John)

International Studies (Saint John)

Respiratory Therapy (Saint John)

Law in Society (Fredericton)

Information Sciences (Saint John)

Linguistics(Saint John)

Faculty of Kinesiology

Mathematics (Saint John)

Kinesiology (Fredericton)

Media Arts and Cultures

Faculty of Law

Music (Fredericton)

Law (Fredericton)

Neuroscience (Fredericton)

Renaissance College

Philosophy (Fredericton)

Integrated Studies (Fredericton)

Philosophy (Saint John)

Leadership Studies (Fredericton)

Political Science (Fredericton)

Faculty of Nursing

Politics (Saint John)

Nursing

Psychology  

Nursing - Advanced Standing (Moncton)

Sociology

Faculty of Kinesiology

Statistics (Saint John)

Recreation and Sport Studies (Fredericton)

Faculty of Business Administration

Faculty of Science

Accounting

Medical Laboratory Science (Fredericton)

Economics

Biology-Chemistry (Fredericton)

Economics and Finance (combined) (Fredericton)

Biology

Electronic Commerce (Saint John)

Biology-Psychology (Saint John)

Entrepreneurship (Fredericton)

Chemistry

Finance

Earth Sciences

French Communication and Culture (Saint John)

Economics

Human Resources Management

Environmental Biology (Saint John)

International Business (Fredericton)

Environmental Geochemistry (Fredericton)

Logistics (Fredericton)

Geology (Saint John)

Marketing

Marine Biology (Saint John)

 

Mathematics (Saint John)

 

Mathematics and Statistics (Fredericton)

 

Physics

 

Psychology

 

Statistics (Saint John)

Dự toán học phí

Costs (Canadian currency)

Saint John campus

Fredericton campus

International tuition

$16,900

$16,900

Student fees

$810

$964

Health insurance

$966

$966

Residence/meals

$8,600

$8,600

Estimated books/supplies

$2,000

$2,000

TỔNG CỘNG

$29,276

$29,430